Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Uzhhorod 10 °C
2. Odessa 6 °C
3. Lviv 4 °C
4. Hostomel' 0 °C
Kiev 0 °C
6. Kiev Borispol -1 °C
Dnipropetrovs'k -1 °C
Zaporizhzhia / Mokraya -1 °C
9. Kharkiv -2 °C
Ivano-Frankivsk -2 °C
Krivy Losavatka -2 °C

Most powerful wind gusts

1. Dnipropetrovs'k 27 km/h
Odessa 27 km/h
3. Kharkiv 25 km/h
4. Kiev Borispol 22 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 22 km/h
6. Hostomel' 18 km/h
Lviv 18 km/h
Krivy Losavatka 18 km/h
9. Kiev 16 km/h
10. Uzhhorod 14 km/h
11. Ivano-Frankivsk 4 km/h

Lowest temperature

1. Kharkiv -2 °C
Ivano-Frankivsk -2 °C
Krivy Losavatka -2 °C
4. Kiev Borispol -1 °C
Dnipropetrovs'k -1 °C
Zaporizhzhia / Mokraya -1 °C
7. Hostomel' 0 °C
Kiev 0 °C
9. Lviv 4 °C
10. Odessa 6 °C
11. Uzhhorod 10 °C

Lowest humidity

1. Uzhhorod 50 %
2. Kharkiv 86 %
Dnipropetrovs'k 86 %
Krivy Losavatka 86 %
5. Kiev Borispol 93 %
Lviv 93 %
Ivano-Frankivsk 93 %
Zaporizhzhia / Mokraya 93 %
9. Hostomel' 100 %
Kiev 100 %
Odessa 100 %