Weather hitlist Asia

Highest temperature

1. Medina 41 °C
2. Iranshahr 39 °C
Ahwaz 39 °C
4. Najaf 38 °C
Kuwait 38 °C
6. Riyadh 37 °C
Sharurah 37 °C
Wadi al-Dawasir 37 °C
Al Ahsa 37 °C
10. Hafar Al-Batin 36 °C
Omidiyeh 36 °C
Dhahran 36 °C

Most powerful wind gusts

1. Zvartnots 65 km/h
2. Kabul 61 km/h
3. Taipei 47 km/h
4. Kars 40 km/h
5. Nizhnevartovsk 36 km/h
El Tor 36 km/h
Iranshahr 36 km/h
Jaipur 36 km/h
Damascus 36 km/h
Yuzhno-Sakhalinsk 36 km/h
11. Akrotiri 32 km/h
Yenbo 32 km/h

Lowest temperature

1. Noril'sk 3 °C
2. Magadan 4 °C
3. Ulan-Bator 5 °C
Anadyr 5 °C
5. Nizhnevartovsk 6 °C
6. Petropavlovsk-Kamchatsky 7 °C
7. Yuzhno-Sakhalinsk 8 °C
8. Surgut 9 °C
9. Balandino 10 °C
Omsk 10 °C
11. Hanty-Mansijsk 11 °C
Irkutsk 11 °C

Lowest humidity

1. Kermanshah 4 %
2. Iranshahr 6 %
Birjand 6 %
Bojnourd 6 %
Zabol 6 %
6. Medina 7 %
Prince Sultan Ab 7 %
Zahedan 7 %
Al Ahsa 7 %
Kashmar 7 %
11. Prince Salman Bin 8 %
Arar 8 %