Weather hitlist Saudi Arabia

Highest temperature

1. Gizan 28 °C
2. Jeddah 25 °C
3. Yenbo 21 °C
4. Al Wajh 20 °C
5. Medina 19 °C
6. Sharurah 17 °C
7. Al Taif 15 °C
8. Riyadh 14 °C
9. Bisha 13 °C
Najran 13 °C
Dhahran 13 °C
Prince Sultan Ab 13 °C

Most powerful wind gusts

1. Turaif 25 km/h
2. Dammam-King Fahd International Airport 18 km/h
Rafha 18 km/h
Wadi al-Dawasir 18 km/h
5. Arar 14 km/h
Sharurah 14 km/h
Dhahran 14 km/h
Al Ahsa 14 km/h
9. Hafar Al-Batin 11 km/h
Tabuk 11 km/h
Hail 11 km/h
Al Wajh 11 km/h

Lowest temperature

1. Tabuk 9 °C
Guriat 9 °C
3. Abha 10 °C
4. Hafar Al-Batin 11 °C
Turaif 11 °C
Arar 11 °C
Al-Jouf 11 °C
Al Ahsa 11 °C
9. Riyadh 12 °C
Hail 12 °C
Khamis Mushait 12 °C
Gassim 12 °C

Lowest humidity

1. Medina 32 %
2. Sharurah 39 %
3. Riyadh 44 %
Prince Sultan Ab 44 %
5. Tabuk 46 %
6. Al Taif 48 %
7. Al Ahsa 50 %
8. Dhahran 51 %
9. Al Wajh 53 %
10. Riyadh 58 %
Dammam-King Fahd International Airport 58 %
12. Guriat 61 %