Classement météo Arabie Saoudite

Températures maximales

1. Riyad 35 °C
2. Riyad 33 °C
3. Prince Sultan Ab 31 °C
4. Sharurah 30 °C
5. Gizan 29 °C
Wadi al-Dawasir 29 °C
Hafar Al-Batin 29 °C
Médine 29 °C
9. Prince Salman Bin 28 °C
Al Ahsa 28 °C
11. Dammam-King Fahd International Airport 27 °C
Dhahran 27 °C

Rafales maximales

1. Guriat 36 km/h
2. Prince Sultan Ab 32 km/h
3. Yenbo 29 km/h
4. Gassim 25 km/h
Médine 25 km/h
Tabouk 25 km/h
7. Turaif 18 km/h
Arar 18 km/h
Djeddah 18 km/h
Taëf 18 km/h
Dhahran 18 km/h
12. Al Wajh 14 km/h

Températures minimales

1. Turaif 10 °C
2. Guriat 11 °C
3. Tabouk 16 °C
4. Al-Jouf 17 °C
5. Arar 19 °C
Abha 19 °C
7. Khamis Mushait 20 °C
8. Rafha 21 °C
Hail 21 °C
10. Al Wajh 22 °C
Taëf 22 °C
Al Baha 22 °C

Taux d'humidité minimaux

1. Prince Sultan Ab 8 %
2. Sharurah 11 %
Riyad 11 %
4. Al Ahsa 12 %
Médine 12 %
6. Riyad 14 %
7. Najran 15 %
8. Arar 16 %
9. Prince Salman Bin 19 %
10. Wadi al-Dawasir 20 %
11. Tabouk 21 %
12. Rafha 23 %